Sitografika SOLKAN
Branko Leban s.p.
IX. korpusa 20
5000 Nova Gorica

gsm: 041/634-167
tel.: 05 333 1433
fax: 05 333 1434
e-mail: info@sitografika.si

Identifikacijska številka: 61530859
Transakcijski račun: 05100 - 8010886593
pri ABANKA VIPA d.d. Nova Gorica